Hydronaut H03 DeepLab

je výzkumná a výcviková potápěčská stanice určená k dlouhodobým pobytům menších posádek pod hladinou.
Její dispozice a vybavení umožňují dlouhodobé využití velmi specifických podmínek pro uskutečnění širokého rozpětí výzkumných programů, ať už přímo souvisejí s adaptací lidského organismu a psychiky na izolaci a extrémní prostředí, nebo vycházejí ze specifických podmínek, jejichž dlouhodobé využití stanice umožňuje.

Modul je mobilní a tedy využitelný v konkrétních přírodních nebo uměle vytvořených prostředích. Vybavení je přizpůsobitelné pro dané účely vědeckých a výcvikových programů, od hyperbarické medicíny a psychologie, přes vývoj techniky a technologií až po výcvik IZS, speciálních armádních jednotek nebo kosmických agentur.

H03 DeepLab lze využít samostatně, ale může být i součástí komplexnějších struktur, jako je naše základna v lomu v Jesenném, která nabízí propojení modulu s hladinovou flotilou, řídícím střediskem a logistickým zázemím.

Projekt Hydronaut byl v roce 2020 zařazen do podnikatelského inkubátoru Evropské kosmické agentury (ESA BIC)

Kontrolní věž

Naše středisko pro řízení misí nabízí také zázemí pro realizaci výzkumných a výcvikových programů - monitoring posádky, základny a jednotlivých modulů, nepřetržitý sběr dat, server pro vzdálený přístup k datům a ovládání některých technologických prvků, vybavení pro dokumentaci a komunikaci se vzdálenými pracovišti.

Pomocí jednoduchých změn v nastavení můžeme celou základnu nastavit pro testování technologií a jednoduché výzkumy i celkové programy týmových misí - ať už jde o nácvik složitých záchranářských situací nebo realistickou simulaci vesmírných misí.

Hladinová jednotka

Stanoviště a nejnutnější zázemí pro velitele posádky je zároveň i zařízením pro vnější ovládání stanice H03 DeepLab. Velitel posádky řídí především polohování stanice a dekompresního modulu LifePod a systémy podpory života. Podle konkrétních parametrů mise může být posádka po určitou dobu zcela izolována od řídícího střediska a podpůrných týmů.

Vybavení stanice

Modul je vybaven nejnovějšími dostupnými technologiemi pro kontrolu prostředí, komunikaci a sběr dat. Některé funkce jsou možné jen díky unikátním a prototypním zařízením, ať jde o prvky ovládání stanice nebo právě testované technologie našich vědeckých a vývojových partnerů.

Stanice je připravena i pro samostatnou práci mimo základnu. Může být nasazena i bez hladinové jednotky, i když jen po omezenou dobu. Pro spojení se zařízeními případných partnerů - dodávku vzduchu a energií i výměnu dat - je vybavena standardizovanými rozhraními.

Z bezpečnostních, ekonomických i ekologických důvodů je ovládací a datový systém nastaven na 12 V. Tomuto pravidlu jsou podřízena i zařízení dodaná našimi partnery. V případě připojení většího množství přístrojů je možné systém nastavit až na 24 V.

H03 DeepLab je unikátní svou konstrukcí i funkčností, ale i v rámci širší světové konkurence patří mezi nejlépe vybavená a nejprogresivnější zařízení.

Software pro ovládání stanice a řízení misí

Stanice je vybavena širokým spektrem čidel řízených přes vlastním palubním systém Common Tongue. Díky systému dokážeme posádku nepřetržitě monitorovat, komunikovat s ní, plánovat program a získávat online data o všem, co se děje pod hladinou.

Palubní systém je vyvinut tak, abychom byli schopni implementovat jakýkoliv další parametr pro potřeby konkrétního prováděného výzkumu.

Princip fungování: Mise

Výzkumné a výcvikové programy probíhají na bází časově ohraničených misí. Mise jsou plánovány s velkým předstihem, s ohledem na množství partnerských subjektů a jejich vlastní plánování. Program misí kombinuje požadavky jednotlivých partnerů a zároveň optimalizuje společné využití páteřních technologií.

Mission one

Desetidenní program Mission One zároveň zátěžovým testem stanice H03 DeepLab i kombinací partnerských vědeckých programů. Pobyt simuloval soužití izolované skupiny jako u kosmických misí nebo vědeckých prací na extrémních a oddělených stanovištích. Struktura programu byla navržena podle některých plánovaných misí NASA, například Asteroid Redirect nebo Artemis.

Během desetidenního pobytu posádka a podpůrný tým HYDRONAUT vykonali hned několik partnerských testů a výzkumů, například výzkum kondenzace vlhkosti v různých tlakových a teplotních podmínkách pro ČVUT. ČVUT se zároveň podílí na systému čidel, které jsou součástí palubního počítačového systému.

Nad rámec úspěšného testu funkčnosti stanice a zajištění výzkumných programů posádka zároveň překonala český rekord v délce pobytu pod vodou – 168 hodin 168 minut.